Birgitta

Sopraner hallå! Vi håller extra övningar måndag 28.1.kl 17-18 och måndag 11.2.kl 17 -18 i kyrkan. Många nya sånger att öva! .

Andréa, profilbild
Andréa

Jep, är på kommande👍🏻🎶🎶😊

Anita, profilbild
Anita

Jag också! 😁

Maria, profilbild
Maria

14.4, dom nu tagits bort, är Palmsöndagen, och det ar under många år varit tradition att vi sjunger i kyrkan då.

Peter, profilbild
Peter

ySången på Palmsöndagen har tagits bort eftersom Satu och 4 manssångare är upptagna på annat håll.

Läs resten av nyheterna

Kontaktuppgifter

Ordförande: Martti Mäkelä, marttinenne@gmail.com 045-6788789
Viceordförande: Maria Björklöf-Malin
Sekreterare: Susanna Ahlfors
Marknadsföring: Peter Ingo,
Ekonomiansvarig: Maria Björklöf-Malin
Intendent: Arto Kallio, arto.kallio@gmail.com, 040 5611 891

Körens konto/Kuoron tilinumero

 

FI43 4055 2950 0058 78